Plemeno Hafling

Další naší zvířecí láskou jsou koně, které chováme přímo doma od roku 1999. Máme zkušenosti s plemenem anglického plnokrevníka, českého teplokrevníka a haflinga. Právě poslední zmíněné plemeno koní je možné u nás vidět a blíže se s ním seznámit.

Jako s pejsky tak i s koníky se snažíme mluvit jejich jazykem – řečí těla s co možná nejjemnějšími signály, kterým dobře rozumí.

Jací koníci Vás mohou povozit? V současné době vlastníme valáška Fíčka a klisničku Aničku, na kterých se svezou i Vaši nejmenší.Každoročně pořádáme skupinovou akci Vánoční svezení s občerstvením. Individuální jízda na koni po domluvě.

Krátce o Haflingovi.

Jde o vzrůstem menší koně. Byl vyšlechtěn koncem 19. století v Rakousku a severní Itálii. Často se mu říká "blonďák z Alp". Hafling vznikl křížením araba a těžkých chladnokrevníků. Od toho se odvíjí i stavba jeho těla a využitelnost. Po arabovi může být lehčí stavby a většího temperamentu, po chladnokrevníkovi (tažném koni) se vyskytuje v těžším tělesném rámci s klidnější povahou (právě takové potkáte na naší louce.) Ve většině případů jde o přátelského koně, využitelného jak pod sedlem, tak v tahu, také při hiporehabilitaci. Je velmi učenlivý a nenáročný.